Třída: 5.C - třídní učitel: Mgr. Fojtová Valerie, Bc.